0614927925 info@aafgrasveld.nl

Privacyverklaring Coachpraktijk Inner Wisdom

Coachpraktijk Inner Wisdom | KvK: 81401183 | Btw: NL003563540B02
info@aafgrasveld.nl

Coachpraktijk Inner Wisdom, gevestigd Van Hilligaertstraat 12C, 1072JZ te
Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Coachpraktijk Inner Wisdom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik
maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Coachpraktijk
Inner Wisdom (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die ik verwerk:

·        Geslacht;
·        Voor- en achternaam;
·        Geboortedatum;
·        Geboorteplaats;
·        Adresgegevens;
·        Telefoonnummer;
·        E-mailadres;
·        IP-adres;
·        Overige gegevens die je actief verstrekt door bijv. een profiel aan te
maken op mijn website;
·        Locatiegegevens;
·        Gegevens over je activiteiten op mijn website;
·        Internetbrowser en apparaat type;

De manier waarop ik gegevens verzamel:
Coachpraktijk Inner Wisdom verzamelt je gegevens indien deze worden
verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het
aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten
en/of diensten of het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks.

Coachpraktijk Inner Wisdom verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van
de toestemming die door jou is gegeven, op grond van een overeenkomst
welke je met Coachpraktijk Inner Wisdom hebt gesloten of op grond van een
wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Coachpraktijk Inner Wisdom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:


·        Om je betaling af te kunnen handelen;
·        Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
·        Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn
dienstverlening uit te kunnen voeren;
·        Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
·        Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van
een offerte;
·        Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Coachpraktijk Inner Wisdom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens:
7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Coachpraktijk Inner Wisdom verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal
deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Coachpraktijk
Inner Wisdom een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coachpraktijk
Inner Wisdom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:


Coachpraktijk Inner Wisdom gebruikt functionele, technische en tracking
cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:
·        Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen;
·        Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door Coachpraktijk Inner Wisdom;
·        Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat
je bij Coachpraktijk Inner Wisdom een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die Coachpraktijk Inner Wisdom van jou beschikt in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
aafgrasveld@gmail.com. Coachpraktijk Inner Wisdom reageert zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Coachpraktijk Inner Wisdom neemt de bescherming van jouw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via aafgrasveld@gmail.com.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]